امتيازات

 

ـ بخاطر دارا بودن خاصيت بافري، قليائيت آن كنترل شده، افت قليائيت ناگهاني ندارد.

ـ روي قطعات فولادي سفیدک نمي‏زند.

ـ داراي نگهدارنده و آنتي اكسيدان مي‏باشد.

ـ مصرف بسيار كم و اقتصادي

  روش کنترل

 

تيتراسيون اسيد و باز