اين محصول جهت فعال سازي سطوح مانند آهن، فولاد،فولادگالوانيزه، آلومنيوم وآلياژهايآنها قبل از انواع پروسه هاي فسفاته كاري مورد مصرف قرار مي گيرداز اين ماده مي توان در آخرين مرحله آبكشي ويا ساخت يك حمام جداگانه استفاده نمود.

Leave a Reply

12 − eight =