دفتر مرکزی:

 

تهران – بزرگراه رسالت – بین شانزده متری اول و مجیدیه شمالی

نبش خیابان حسینی پلاک ۱۱۰۷ واحد ۱۴ صندوق پستی ۴۳۱۶-۱۶۷۶۵

تلفن : ۴۶-۲۶۳۰۲۲۴۵

۲۶۳۰۲۲۸۰-۸۱

۲۲۳۰۱۹۷۸

تلفکس : ۲۲۳۰۱۹۷۹

پست الکترونیک: Info@yektapajooh.com

سایت: yektapajooh.ir site