چشم انداز شرکت یکتاپژوه

یکی ازسرمایه های واقعی این شرکت همان نیروهای متعهد و متخصص می باشد .لذا شرکت تمام توان خود را جهت حفظ رضایتشان بکار برده و خواهد برد.بگونه ای که فعالیت …

هدف بنیادی

ایجاد زیبایی ولذت بردن از تنوع رنگ درمحیط اطراف حفظ محیط زیست با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا همگام شدن با تکنولوژی روز دنیا و برآورده کردن نیازهای مشتریان

درباره شرکت فرایند یکتا پژوه

شرکت فرایندیکتاپژوه درسال ۱۳۸۳ توسط جمعی ازمدیران وکارشناسان کارآمدصنایع که سابقه دیرینه درزمینه تولیدومشاوره موادشوینده داشته اندتاسیس گردیدوباهدف اعتلای سطح کیفی وجایگزین تولیدات خارجی به فعالیت خودادامه داده است.درحال حاضراین …